Conditii generale de vanzare Caprice Shop

Aceste condiţii generale de vânzare sunt destinate, în primul rând, pentru a informa orice consumator potenţial privind termenii şi condiţiile în care vânzătorul (caprice-shop) desfăşoară vânzarea şi livrare a produselor comandate şi, de în al doilea rând, de a defini drepturile şi obligaţiile părţilor în legătură cu vânzarea de produse de caprice-shop către consumator  (Cumparator). Acestea se aplică fără restricţie rezerve la toate vânzările de produse oferite de caprice-shop, www.caprice-shop.ro pe website-ul propriu (denumit în continuare Website-ului).

Prin urmare, faptul de a a comanda un produs de vânzare pe website-ul caprice-shop semnifica acceptarea deplină a acestor termeni şi condiţii de vânzare, pe care Cumparatorul recunoaşte că le-a citit inainte de a comanda.

Produsele sunt oferite spre vânzare şi livrare în următoarele teritorii geografice: Romania, toate ţările membre ale Uniunii Europene, Elveţia, UK, Statele Unite şi Canada.

În sensul prezentelor condiţii de vânzare, cumpărătorul şi caprice-shop sunt numite, în mod individual sau colectiv, partea sau părţile.

Cumparatorul înainte de a comanda, declara că are capacitate juridică deplină, care să îi permită să se angajeze în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii de vânzare.

caprice-shop îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment, aceşti termeni şi condiţii de vânzare. Cu toate acestea, condiţiile de vânzare aplicabile comenzii plasate de catre Cumparator pe site-ul caprice-shop sunt cele acceptate de către cumpărător, cu privire la executarea de astfel de ordine.

Articolul 1 - Identitatea de companie

Nume comercial: caprice-shop

Nume companie: Top Style Jewels srl

Cod fiscal : RO31946972

Registru Comert: 40/8283/2013
Adresa: B-dul Decebal nr 7, Bloc S12, Scara B, Apt 26, Sector 3

Oras: Bucuresti

Tara: Romania

Articolul 2 - Contract si Comenzi

2.1 Pret

Preţurile de vânzare ale produselor oferite de caprice-shop atat în lei cat si euro, sunt cele în vigoare la data comunicarii către cumpărător. Preţurile de vânzare ale produselor pot fi modificate de către caprice-shop în orice moment. Această schimbare va fi comunicata Cumparatorului înainte de a comanda.

Acestea nu includ costurile de transport care se adauga la preţul produselor achiziţionate. Costurile de transport vor fi afişate înainte de înregistrarea comenzii de către cumpărător.

Preturile includ (TVA) aplicabila la data comenzii.

2.2 Caracteristicile marfurilor

Ccumpărătorul poate, înainte de a comanda, sa ia notă pe website-ul caprice-shop caracteristicile esenţiale ale produsului (produselor) pe care doresc să le comande.

Cumpărătorul poate selecta unul sau mai multe produse din categorii diferite oferite pe site-ul caprice-shop. Ofertele prezentate de către caprice-shop sunt valabile până la epuizarea stocurilor.

caprice-shop este indreptatit să modifice varietatea produselor oferite spre vânzare pe site-ul său, în funcţie de constrângerile speciale legate de furnizorii săi, fără a aduce atingere comenzilor plasate de către cumpărător.

2.3 Comanda

Cumpărătorul are posibilitatea de a verifica detaliile comenzii sale şi de a corecta orice erori. Din momentul în care cumpărătorul confirmă comanda sa, prin email sau prin semnarea comenzii, acesta este considerata ca fiind acceptata, cunoscand aceşti termeni şi condiţii de vânzare, preţurile, volumele şi cantităţile de produse oferite spre vânzare şi comandate de către cumpărător. Cu toate acestea, cumpărătorul poate anula comanda în maximum o oră după aprobarea acesteia, prin apel la serviciul clienţi, la caprice-shop 0735531959

Comanda validată de către cumpărător, va fi confirmată de către caprice-shop. Vânzarea va fi considerată efectuata după furnizarea de confirmare, pentru a Cumparator si dupa primirea preţului întreg de catre caprice-shop.

caprice-shop recomandă Cumparatorului sa păstreze informaţiile conţinute în mesajul de confirmare trimis de caprice-shop pe un suport fizic sau electronic.

Articolul 3 - Dreptul de retenţie

caprice-shop deţine proprietatea deplină a bunurilor vândute până ce plata integrală este primită în întregime, principal, taxele, impozitele şi contribuţiile obligatorii incluse.

Articolul 4 - Răspunderea

caprice-shop nu poate fi trasă la răspundere pentru orice daune care ar putea apărea ca urmare a achiziţionarii produselor. De asemenea, responsabilitatea si obligaţiile Caprice-shop conform acestor Termeni de utilizare sunt nule în caz de apariţie a unui caz de forţă majoră, astfel cum sunt definite de legea romana.

Articolul 5- Legea aplicabilă şi jurisdicţia

legea aplicabila este legea romana. Orice litigiu cu privire la existenţa, interpretarea, executarea sau de încălcare a contractului dintre caprice-shopa şi cumpărător, este, în mod implicit de competenţa exclusive a tribunalelor din Romania.

Articolul 6 - Confidentialitatea datelor

Datele cu caracter personal colectate de către caprice-shop la orice comanda a cumpărătorului sunt necesare pentru gestionarea acestei comenzi de către caprice-shopa şi furnizorii săi şi pot fi utilizate, sub rezerva drepturilor exercitate de către persoana în cauză, pentru a o informa cu privire la produsele sau serviciile furnizate de caprice-shopa şi / sau partenerii săi comerciali.

În conformitate cu Legea pentru protectia datelor cumpărătorul şi beneficiarul unei comenzi au dreptul de a accesa şi de a corecta sau şterge datele lor prelucrate de caprice-shop, precum şi dreptul de a se opune utilizării unor astfel de date în scopuri de marketing direct, prin e-mail adresat caprice-shop la oricare din adresele disponibile pe site-ului caprice-shop. În mod implicit, aceste drepturi sunt ala caprice-shop .

Prin comandarea de la caprice-shop, Cumparatorul poate fi, de asemenea, informat cu privire la diferite oferte ale caprice-shop prin e-mail cu excepţia cazului în care comunica  o obiectie in acest sens. Trei tipuri de email-uri pot fi trimise

  • buletine informative;
  • Eveniment email-uri;
  • mesajele de poştă electronică de oferte.

În cazul în care Cumpărătorul nu doreste să primească aceste mesaje informaţionale se poate transmite aceasta obiectie la caprice-shop în orice moment, prin posta sau prin e-mail la adresa enumerate în secţiunea Contact a site-ului sau intermediul link-ul dezabonare cuprins în partea de jos a fiecărui e-mail trimis de catre caprice-shop. În cazul unor probleme întâlnite în această privinţă, cumpărătorul poate contacta serviciul clienţi de la caprice-shop.

Prin comanda sa, Cumparatorul si-a dat în mod expres consimţământul pentru a primi propuneri de vânzări e-mail pentru produse sau servicii oferite de caprice-shop si / sau partenerii comerciali ai acestuia.


Suna la: 0735531959

Suntem aici: